Инструкц я для проведення вступного нструктажу

Проведення перевірки знань повинне бути оформлено протоколом і скріплено підписами членів комісії (не менше трьох) і того, хто екзаменується . 18. Графік навчань і перевірки знань по охороні праці. Широкі зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. Якщо під час огляду виявлені будь-які несправності в обладнанні або його запобіжних пристроях, слід повідомити про це керівника і до усунення їх до роботи не приступати. Члени комісії по перевірці знань повинні бути навчені і мати документ, що засвідчує їх повноваження.

Інженер по охороні праці повинен регулярно звіряти у відділі кадрів, чи всі працівники, які поступили на роботу, пройшли ввідний інструктаж. 3. Програма вступного інструктажу Програма повинна враховувати специфіку підприємства. Необхідно вміти надавати першу допомогу при опіках, бо будь-який опік — це рана, в яку легко може проникнути інфекція. Для обслуговування робіт з підвищеною небезпекою необхідно мати посвідчення на право проведення цих робіт. Програми погоджують із службою охорони праці і профспілковим комітетом Зразковий перелік основних питань первинного інструктажу на робочому місці: 1. Загальні відомості про технологічний процес і устаткування на даному робочому місці, виробничій ділянці, в цеху.
Чергові загальні технічні огляди будівель проводяться 2 рази на рік — весною і восени. Затвердити інструкції з охорони праці для кабінетів: фізики, хімії, біології, інформатики, шкільних майстерень, спортзалу, кабінету допризовної підготовки та тиру, а також при проведенні позашкільних, позакласних та масових заходів. Основні вимоги по попередженню електротравматизму. 5. Основні вимоги виробничої санітарії і особистої гігієни. 6. Засоби індивідуального захисту.

Похожие записи: