Dtmptool 168 инструкция

dtmptool 168 инструкция
Обліково-інформаційні картки слід передавати до архіву разом з відповідним алфавітним покажчиком. Старий засвідчувальний напис закреслюється і зберігається в справі постійно. Якщо справа складається з кількох томів (частин), то на кожному з них проставляються крайні дати документів. 4.1.22. У разі зазначення точних календарних дат указуються число, місяць і рік. Пример 7Раскрытие условного актива и расчет суммы резерваОрганизация А выдала гарантию исполнения обязательств за организацию Б в пользу третьей стороны.

Сумма гарантии 24000 тыс.руб. На отчетную дату у организации А есть сведения (информация о банкротстве организации Б), указывающие на то, что гарантия вероятнее всего будет исполнена. Другий – зберігається як недоторканний в архіві суду. Якщо текст документів надруковано надто близько до їх лівого краю, то потрібно наростити корінці документів папером тієї самої якості, що й носії тексту документів. Если ремонт, реконструкцию и модернизацию выполняет сторонняя организация, то акт составляется в двух экземплярах. Виявлені порушення усуваються архівом суду. 8.6. Передання справ здійснюється за описами у трьох примірниках. На всіх примірниках описів робляться позначки про приймання справ на постійне зберігання. Один з примірників направляється державній архівній установі, архівному відділу міської ради, в зоні комплектування яких перебуває суд.
Індивідуальний облік здійснюється шляхом закріплення в описі справ за кожною справою окремого номера. Документи постійного зберігання, виділені з зазначених справ, об‘єднуються в самостійні справи або приєднуються до інших однорідних справ. Первый экземпляр остается в организации, второй экземпляр передается организации, проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию.

Похожие записи: